Vertrouwenspersoon

De directie van AMEC-studiecoaching erkent dat ongewenst gedrag van werknemers of leerlingen ten opzichte van werknemers of leerlingen een probleem is van AMEC-studiecoaching. Dit vraagt een georganiseerde aanpak, gericht op preventie, adequate opvang en nazorg. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: agressie en geweld, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Ongewenst gedrag bederft de werksfeer en kan de gezondheid, het zelfvertrouwen en de prestatie van werknemers en leerlingen aantasten en daarmee ook de kwaliteit van dienstverlening van AMEC. De directie acht zich verantwoordelijk voor het creƫren van een werksfeer waarin werknemers en leerlingen optimaal kunnen presteren en ontwikkelt daarom maatregelen of activiteiten die bijdragen tot voorkoming en/of beperking van ongewenst gedrag.

U kunt het protocol vertrouwenspersoon hier downloaden. Tevens vindt u hier de contactgegevens van ons vertrouwenspersoon.

LVSI

De keuze voor een studie- of huiswerkbegeleidingsinstituut is geen gemakkelijke. Het LVSI-keurmerk is bij het bepalen hiervan een belangrijke toetssteen. Als u kiest voor een instituut dat aangesloten is bij de LVSI, dan kiest u voor zekerheid, betrouwbaarheid en kwaliteit. Klik hier voor meer informatie.

Onwijs Goes Onderwijs

Tijdens de opening van onze locatie Oostwal 1 in Goes ontvingen wij uit handen van Derk Alssema, wethouder van Goes, het keurmerk 'Onwijs Goes Onderwijs'. Natuurlijk zijn wij enorm blij met deze blijk van waardering van de gemeente Goes.

Klaver 4

Klaver4 zorg en welzijn ( http://www.klaver4.nl/) heeft een kantoor bij ons in huis. Naast hun specifieke hulpverlening hebben we ook een samenwerking op het gebied van onderwijsondersteuning. Lees hier meer over het zorgtraject.

Onwijs Goes Onderwijs
Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten

Contact

06-22175019

Gegevens

Oostwal 1
4461 JT Goes
KVK: 54795974 Open in Google Maps